Sense and Design Co., Ltd. " />

น้ำมันเครื่อง

 • อุปกรณ์: บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง Zic mobile Energy Reform

เบนซิล ดีเซล และ รถสำหรับติดแก๊ส LPG และ NGV กรองน้ำมันเครื่องยี่ห้อรถต่าง บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง ENERGY REFORM สำหรับรถติดแก๊สโดยเฉพาะ ทั้ง LPG และ NGV
1. แบบสังเคราะห์แท้ 100% วิ่งได้ถึง 12000 km
2. แบบกึ่งสังเคราะห์วิ่งได้ 7000km

Features And Advantages :

 • ลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบกระบอกสูบและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
 • ทนความร้อนและการเกิดอ๊อกซิเดชั่น (Oxidation)ได้ดี ลดการเกิดคราบสกปรกสะสมในเครื่องยนต์ และป้องกันปัญหาการเกิดคราบโคลน
 • ให้การหล่อลื่นได้ดีเต็มประสิทธิภาพปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด ในทุกสภาวะการขับขี่ แม้ในช่วงที่เครื่องยนต์ต้องทำงานหนัก และมีอุณหภูมิสูง
 • ช่วยรักษาความสะอาดของห้องเผาไหม้ ลดเขม่าสะสม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG -NGV
 • ช่วยเพิ่มสมารรถนะในการขับขี่ ออกตัวเร่งแซงได้ดีเยี่ยม
 • ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายและปกป้องทันทีเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
 • เพิ่มสารปรับปรุงคุณภาพพิเศษ ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ และช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปและเครื่องยนต์ที่ใช้
 • เชื้อเพลิงแก๊ส (LPG-NGV)
 • เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้เต็มพลังและช่วยประหยัดเชื้อเพลิง