Sense and Design Co., Ltd. " />

หลังคาสามมิตร SAMMITR

  • อุปกรณ์: หลังคาสามมิตร SAMMITR

หลังคากระบะเหล็กคุณภาพดี กันสนิม ผ่านกระบวนการออกแบบและผลิตเช่นเดียวกับรถยนต์ ทำให้มีความแข็งแกร่ง ได้มาตรฐาน ใช้ได้กับรุ่น
1. TOYOTA VIGO
2. ISUZU
3. NISSAN NAVARA
4. MAZDA BT-50
5. MITSUBISHI TRITON